Ship miễn phí khi đặt từ 2 chiếc Bug Bite Thing
Tiết kiệm 60,000đ khi mua 3 chiếc
Giảm 15% đơn hàng nhân Ngày của Mẹ
Lực hút có để lại dấu vết không?

Bạn hoàn toàn kiểm soát được lượng hút. Nếu để lại dấu vết, tức là bạn đã sử dụng quá nhiều lực hút/thời gian trên vết cắn đó. Một số khu vực có da mỏng hơn, vì vậy chúng cần lực hút nhẹ hơn (độ dài kéo tay cầm lên cao đến mức nào sẽ tạo ra lực hút tương ứng) và thời gian (bạn giữ tại chỗ trong bao lâu). Trên các khu vực nhạy cảm hơn hoặc nếu sử dụng cho trẻ em, hãy bắt đầu thử sử dụng dụng cụ ở mức một nửa hoặc ít hơn trong 5-10 giây. Bạn luôn có thể tăng cường độ/thời lượng hoặc lặp lại quá trình để đạt được kết quả mong muốn, cho đến khi bạn quen thuộc với công cụ.

article