Ship miễn phí khi đặt từ 2 chiếc Bug Bite Thing
Tiết kiệm 60,000đ khi mua 3 chiếc
Giảm 15% đơn hàng nhân Ngày của Mẹ
Làm sao để tôi biết nó có tác dụng?

Bạn có thể cảm nhận được. Cảm giác ngứa, sưng tấy và khó chịu sẽ bắt đầu biến mất khi bạn đang sử dụng.

article