Ship miễn phí khi đặt từ 2 chiếc Bug Bite Thing
Tiết kiệm 60,000đ khi mua 3 chiếc
Mua 1 ống BBT, tặng ngay 1 móc khóa Lucky

SẢN PHẨM NÀY THAY ĐỔI GIA ĐÌNH TÔI.

Tôi có một người mẹ là một nữ doanh nhân và bà ấy đang tiếp túc giữ vai trò là người dẫn đường cho công việc kinh doanh Bug Bite Thing của chúng tôi.

THƯƠNG HIỆU NÀY LÀ MỘT PHẦN CỦA GIA ĐÌNH TÔI, VÀ GIA ĐÌNH TÔI LÀ MỘT PHẦN CỦA THƯƠNG HIỆU NÀY


Gia đình vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi đang đào tạo thế hệ tiếp theo. Các con gái của tôi đang học hỏi về chuỗi cung ứng (các cháu đã biết tên tất cả các tài xế giao hàng!) và thích chỉ cho người khác xem cách hoạt động của Bug Bite Thing.

 

page