Ship miễn phí khi đặt từ 2 chiếc Bug Bite Thing
Tiết kiệm 60,000đ khi mua 3 chiếc
Giảm 15% đơn hàng nhân Ngày của Mẹ

CÁCH SỬ DỤNG Ở TRẺ NHỎ HOẶC NGƯỜI CÓ DA NHẠY CẢM

Chúng tôi khuyến khích lúc đầu chỉ kéo tay nắm lên một nửa hoặc ít hơn và chỉ giữ 5-10 giây. Bạn có thể hoàn toàn kiểm soát mức độ lực hút và thời gian. Có thể cần một vài lần thử để biết mức độ phù hợp.

 

GỢI Ý: Dạy trẻ làm quen với dụng cụ này trước khi trẻ bị cắn hay đốt. Thử lên trẻ, để trẻ tự chơi đùa, tạo cho trẻ một trải nghiệm ‘thú vị’.

 

CHÚ Ý: Công cụ chứa các phần nhỏ có thể gỡ ra được, vì vậy nên sử dụng dưới sự giám sát của người lớn.

page