Ship miễn phí khi đặt từ 2 chiếc Bug Bite Thing
Tiết kiệm 60,000đ khi mua 3 chiếc
Giảm 15% đơn hàng nhân Ngày của Mẹ
Vì sao tôi không hút được mạnh?

Kiểm tra dụng cụ trên mặt trong lòng bàn tay của bạn để đảm bảo bộ hút hoạt động bình thường. Nếu sử dụng trên phần cơ thể có lông, hãy làm ướt vùng đó trước khi sử dụng dụng cụ. Nếu vết cắn ở vị trí khó nói hoặc nếu là vết cắn nhỏ, hãy lật ngược đầu nắp để sử dụng đầu nhỏ hơn của ống hút.

article