Ship miễn phí khi đặt từ 2 chiếc Bug Bite Thing
Tiết kiệm 60,000đ khi mua 3 chiếc
Mua 1 ống BBT, tặng ngay 1 móc khóa Lucky
Tôi có thể dùng trên mặt không?

Chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng khi sử dụng trên mặt hoặc cổ của bạn vì nguy cơ để lại dấu vết ở những vùng nhạy cảm này là lớn hơn và dễ quan sát thấy hơn.

article