Ship miễn phí khi đặt từ 2 chiếc Bug Bite Thing
Tiết kiệm 60,000đ khi mua 3 chiếc
Mua 1 ống BBT, tặng ngay 1 móc khóa Lucky
Nọc độc/nước bọt sẽ đi đâu sau khi được loại bỏ?

Nọc độc/nước bọt của côn trùng được hút vào phần nắp cuối có thể tháo rời của dụng cụ, có thể tháo ra và rửa/vệ sinh giữa các lần sử dụng.

article