Ship miễn phí khi đặt từ 2 chiếc Bug Bite Thing
Tiết kiệm 60,000đ khi mua 3 chiếc
Giảm 15% đơn hàng nhân Ngày của Mẹ
Có tác dụng trên những loại vết cắn & đốt nào?

Muỗi, Ong, Ong vò vẽ, Kiến, & các côn trùng khác có cắn và để lại chất kích ứng ngay dưới bề mặt da. Nó cũng hoạt động hiệu quả trong việc loại bỏ mảnh vụn, gai và vết đốt của ong. Nếu bạn đang có một phản ứng nghiêm trọng, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

article