Ship miễn phí khi đặt từ 2 chiếc Bug Bite Thing
Tiết kiệm 60,000đ khi mua 3 chiếc
Giảm 15% đơn hàng nhân Ngày của Mẹ
Bug Bite Thing có thể giúp rút nọc ong ra không?

Có! Tay cầm được thiết kế đặc biệt để cạo sạch nọc ong còn sót lại trên da. Không bao giờ cố gắng rút nọc ra vì bạn có thể đẩy nọc độc sâu hơn vào da. Chỉ cần dùng phần tay cầm cạo nhẹ ngòi ra và ngay lập tức hút để hút chất kích ứng ra ngoài.

article